Concurs al CIM, amb una categoria oberta per a gent que fa el grau professional als conservatoris.
triptic concurs-50000
triptic concurs-50001