Vos invitem a l’activitat de A Poqueta Nit que es realitzarà el divendres 22 de maig a les 20:45 h en el local social.
Esta vegada es tracta del concert que ens oferirà el quartet de saxòfons “Purpura Pansa”.
Com sempre, després de l’activitat, sopar de entrepà.