Objectius

MILLORA DELS ESPAIS PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS

S’ha d’articular una ferramenta de caràcter administratiu per tal d’assessorar a les societats musicals i facil·litar la tramitació d’expedients, convenis i demés necessitats. Entre elles figura la de plantejar llicència d’activitat per als locals de les nostres entitats en funció de la seua activitat així com insonorització dels mateixos, procés que hauria de fer-se amb el suport de l’Ajuntament i a través d’esta Ventanilla Única

PLA ESTRATÈGIC DE LES SOCIETATS MUSICALS

L’Ajuntament de València ha de definir un Pla Estratègic que pose en valor el treball artístic, cultural i social que desenvolupen les societats musicals de la ciutat. Les línies de treball inclourien l’augment de les condicions econòmiques del conveni que actualment té signat amb la Coordinadora; l’accés a condicions financeres favorables com l’avançament de les subvencions públiques o avals per a aconseguir crèdits; la cessió de llocs per a realitzar les seues activitats a aquelles societats que no disposen de local propi, etc.

CREACIÓ D’UNA VENTANILLA ÚNICA

S’ha d’articular una ferramenta de caràcter administratiu per tal d’assessorar a les societats musicals i facil·litar la tramitació d’expedients, convenis i demés necessitats. Entre elles figura la de plantejar llicència d’activitat per als locals de les nostres entitats en funció de la seua activitat així com insonorització dels mateixos, procés que hauria de fer-se amb el suport de l’Ajuntament i a través d’esta Ventanilla Única.

Scroll al inicio